sâmbătă, 23 septembrie 2023
Informația fără granițe


Drept la replică: Atlassibul nu dispare de pe piață, firma va fi „divizată prin absorbție”

Scris de: Daniela Stoica , înv Fără categorie - miercuri, 11 decembrie 2019

Prezentăm mai jos dreptul la replică primit de la SC ATLASSIB SRL în urma publicării articolului „Atlassib se desființează. Cea mai mare firmă de transport persoane din România dispare de pe piață”:

În virtutea dreptului la replică și a corectei informări a opiniei publice, în legătură cu articolul „Atlassib se desființează. Cea mai mare firmă de transport persoane din România dispare de pe piață”, apărut în publicația online www.jurnalemigrant.com, facem următoarele precizări:

În data de 20.09.2019, pe site-ul www.atlassib.ro a fost publicat, în mod transparent, și cu scopul de a fi accesibil tuturor, proiectul de divizare al SC ATLASSIB SRL. Documentul de 42 de pagini detaliază întreaga operațiune de divizare prin absorție (totală) în favoarea unor societăți existente, operațiune prin intermediul căreia societatea divizată este dizolvată fără a intra în lichidare, iar patrimoniul său se împarte cu trei societăți existente (Atlantic Travels Internațional S.R.L., Tipo Trib S.R.L. și Horticola Internațional S.R.L. ).

Ca urmare a divizării, patrimoniile societăților beneficiare se măresc cu partea cuvenită din patrimoniul societății divizate. Conform art.238 alin (2) lit.a) „o societate după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăți totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la societățile beneficiare și eventual, al unei părți în numerar de maxim 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate”.

Astfel, apreciem, în primul rând, că toată ideea articolului publicat de către dumneavoastră este greșită, iar titlul folosit este tendențios. În goana după senzațional, informația, preluată de la o altă publicație, prezentată în articol este trunchiată, într-o manieră în care se poate obține doar inducerea în eroare a cititorilor.

În fapt, procedura de divizare a SC ATLASSIB SRL înseamnă un transfer al activelor și pasivelor din patrimoniul SC ATLASSIB SRL către cele 3 companii – Atlantic Travels Internațional SRL, Tipo Trib SRL,
Horticola Internațional SRL. În fapt, „cea mai mare firmă de transport persoane din Romania” nu dispare de pe piață, atât partea de transport internațional de persoane, cât și partea de coletărie, și însuși brand-ul „ATLASSIB” fiind preluate, cu scopul dezvoltării și îmbunătățirii acestora, de către SC ATLANTIC TRAVELS INTERNAȚIONAL.

Din punct de vedere economic, operațiunea de divizare se justifică prin multiplele avantaje pe care le propune, care sunt bazate pe faptul că procesele în cadrul activității de transport vor fi mai bine gestionate, natura riscurilor de afacere, principalele caracteristici ale activității de management al contractelor și chiar și politicile de resurse umane sunt separate/diferite între ramurile de activitate, conducând astfel la o modalitate de organizare foarte diferită a fiecărei ramuri. Prin urmare, acest întreg proces urmărește îmbunătățirea întregii noastre activități, și obținerea unor avantaje, cum ar fi :

- Continuarea după publicitate -
  • Îmbunătățirea gestionării fiecărei ramuri de activitate principale;
  • Raționalizarea cheltuielilor specifice și rentabilizarea crescută a fiecărei ramuri de activitate principale;
  • O exploatare mai eficientă, prin redimensionarea și optimizarea resurselor economico-financiare alocate fiecărei ramuri de activitate;
  • Asigurarea unui management mai eficient dedicat administrării fiecărei ramuri de activitate principale, resurselor și oportunităților aferente;
  • O mai bună coordonare, monitorizare și adaptare la cerințele ramurilor de activitate principale;
  • O adaptare mult mai rapidă la schimbările pieței specifice;
  • Specializarea și focalizarea efortului pe tipuri de activități principale diferite;
  • O mai mare flexibilitate în stabilirea strategiilor și politicilor specifice fiecărei ramuri de activitate.

În concluzie, vă informăm că vom continua acțiunile de consolidare economico-financiară, în deplină convergență cu politicile și strategiile de dezvoltare ale acționarilor, rămanem consecvenți principiilor transparenței și profesionalismului și vom continua să fim alături de toți clienții noștri, astfel încât fiecare beneficiar al serviciilor noastre să fie tratat cu respect, ospitalitate, și servicii de calitate.

Totodată, precizăm că, prin reprezentanții desemnați, stăm la dispoziția presei pentru orice solicitare care vizează interesul public.

Nota redacției:  Așa cum se precizează și în replica de mai sus a companiei, SC ATLASSIB SRL va fi dizolvată, deci va dispărea de pe piață, iar în articolul nostru se făcea referire strict la societate comercială și nu la brand. Ne pare rău dacă a fost perceput în mod eronat titlul și articolul nostru și specificăm pe această cale că brandul Atlassib și toate mijloacele de transport ale companiei vor continua să fie disponbile pe piață și după dizolvarea societății.

Sursa foto: Ziarul Financiar

- Continuarea după publicitate -
DISTRIBUIE