sâmbătă, 23 septembrie 2023
Informația fără granițe


Dreptul la alocația europeană pentru copiii românilor divorțați sau care trăiesc în concubinaj

Scris de: Daniela Stoica , înv Fără categorie - luni, 8 februarie 2021

Copiii cetățenilor români care muncesc cu forme legale într-o țară membră a Uniunii Europene (UE) au dreptul la alocația acordată de statul respectiv – fie în întregime, fie în cuantum diferențial dacă beneficiază de alocație și din partea statului român. Acest lucru e valabil și atunci când e vorba de părinți care sunt divorțați sau necăsătoriți, ai căror copii locuiesc în România cu celălalt părinte, informează avocatnet.ro.

Dreptul la alocația europeană pentru copii nu este condiționat de forma legală a relației solicitantului cu celălalt părinte

Începând cu 1 ianuarie 2007, România aplică prevederile Regulamentului CE nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii migranți și ale Regulamentului de aplicare CE nr. 987 din 2009. Conform acestor regulamente, persoanele care desfășoară activități profesionale în statele membre UE, au dreptul la beneficii familiale pentru membrii lor de familie în baza activității, indiferent de locul de reședință al membrilor de familie.

Fiecare stat membru aplică propria legislație privind acordarea beneficiilor familiale, regulamentele europene având rolul de a coordona aplicarea legislațiilor statelor membre implicate. Unul dintre principii este evitarea suprapunerii dreptului în două sau mai multe state pentru aceiași membri de familie și pentru aceleași perioade.

Un părinte divorţat sau necăsătorit (concubin), care lucrează cu forme legale în alt stat membru UE, are dreptul la alocaţie pentru copii în acest stat în cuantum diferențial, chiar dacă are copii care sunt în România, iar celălalt părinte lucrează și beneficiază de alocație din partea statului român.

Prin urmare, copiii din România în situația descrisă mai sus pot beneficia, dacă părintele migrant face demersurile necesare, de diferența dintre alocația din țară și cea din statul UE în care acesta muncește cu forme legale.

DISTRIBUIE