miercuri, 4 octombrie 2023
Informația fără granițe


DRP anunță românii din diaspora că a început cea de-a doua sesiune de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020

Scris de: Daniela Stoica , înv Din diaspora Din România Informații utile Prima pagină Știri - luni, 20 iulie 2020 Etichete: , , , , , , , , , ,

Secretarul de stat Ovidiu Burdușa a anunțat că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a dat startul celei de-a doua sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020. „Așteptăm proiectele voastre la adresa de e-mail: proiecte@dprp.gov.ro, în perioada 20 iulie – 02 august”, menționează secretarul de stat într-un video publicat pe pagina Facebook a Departamentului.

Cererea de finanțare (01. Cererea de finantare 2020) se completează în limba română și se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită. Aceasta va fi însoțită de următoarele documente:

  • copii ale actelor de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect, cu mențiunea „conform cu originalul”;
  • actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum și orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislației statului de reședință (în copie şi traduse în limba română), cu mențiunea „conform cu originalul”.

Cererea de finanțare și documentele menționate pot fi trimise doar în format electronic (scan pdf), la adresa de e-mail proiecte@dprp.gov.ro, începând cu prima zi a sesiunii.

După transmiterea pe e-mail a documentelor menționate, solicitantului i se transmite numărul de înregistrare al cererii. Ulterior, responsabilul de proiect solicită, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, în funcție de specificul proiectului la care solicitantul are obligația de a răspunde în cel mult 5 zile lucrătoare.

În această etapă are loc o examinare preliminară a eligibilității solicitantului și a proiectului.

Dacă proiectul și solicitantul întrunesc condițiile de eligibilitate, responsabilul de proiect va solicita completarea dosarului de finanțare cu următoarele documente care vor fi transmise pe e-mail în format electronic (scan pdf), la adresa proiecte@dprp.gov.ro.

- Continuarea după publicitate -

Pentru mai multe informații vă invităm să consultați pagina web a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, precum și Ghidul de finanțare nerambursabilă 2020.

DISTRIBUIE