luni, 29 mai 2023
Informația fără granițe


Români în UE: actele necesare pentru obținerea pensiei comunitare în cazul persoanelor care locuiesc în afara țării

Scris de: Daniela Stoica , înv Din diaspora Din România Informații utile Prima pagină Știri - duminică, 11 octombrie 2020 Etichete: , , , , , , ,

Lucrătorii români care muncesc sau au muncit cu forme legale în afara României, într-un stat membru al Uniunii Europene, au dreptul la pensie comunitară (internațională).

Dacă persoana interesată locuiește pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună cererea de pensie la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, care va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea în România, în acest scop.

Comunicare între institutii se face prin intermediul formularelor de legătură. De exemplu, schimbul de informaţii între state privind vechimea în muncă se face prin intermediul formularului E205. La stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat.

Prezentăm mai jos, conform CNPP, care sunt actele necesare pentru înscrierea la pensie în cazul românilor care locuiesc pe teritoriul unui alt stat membru UE.

Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială:

 • formularul de cerere E 202 ;
 • formularul E 207 ;
 • declarația pe propria răspundere ;
 • copie după actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate:

 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • declarația pe propria răspundere;
 • copie dupa actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverintă din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de invățământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;

Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș:

 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • declaratia pe propria răspundere urmași;
 • adeverinţă de studii (elev sau student);
 • copie dupa actul de identitate românesc – dacă detin dubla cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificata de instituțiile competente din străinătate al susținătorului decedat;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ al susținătorului decedat.
DISTRIBUIE