duminică, 5 februarie 2023
Informația fără granițe


Școala în Spania, organizarea sistemului de învățământ și structura sa

Scris de: Daniela Stoica , înv Articole corelate Informații utile Prima pagină - duminică, 29 august 2021 Etichete: , , ,

Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat şi private de diverse tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţii de instruire şi educare.

Sistemul naţional de învăţământ este structurat în niveluri educaţionale, astfel încât să fie asigurată coerenţa instrucţiei şi educaţiei conform particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor şi studenţilor.

Copiii rezidenților români au dreptul la educaţie în Spania în aceleaşi condiţii ca şi copiii cetățenilor spanioli. Aceştia vor beneficia, de exemplu, de dreptul la tratament egal privind acordarea burselor de studiu. Învăţământul este, ca şi în România, obligatoriu şi gratuit. Conform informațiilor publicate pe site-ul Ambasadei României în Spania, până în clasa a IX-a, pentru înscrierea la scoală nu este nevoie de acte traduse și legalizate care să ateste situația școlară, repartizarea fiind făcută doar în funcție de vârsta copilului și de domiciliu.

În Spania exista trei tipuri de şcoli:

  • publice (gratuite şi detinute de către regiunile autonome);
  • private subvenţionate de către stat (subvenţia se primeşte de la provinciileautonome, dar pot fi anumite taxe pentru materiale de studiu, uniforme, etc);
  • nesubvenţionate de stat (taxele de şcolarizare variază în funcţie de tipul şcolii şi includ servicii: de transport, mese, sport, etc).

Sunt 6 nivele de educaţie:

  • preşcolar (0-6 ani);
  • primar (6-12 ani, obligatoriu şi gratuit);
  • secundar obligatoriu (12-16 ani);
  • liceal (16-18 ani);
  • profesional (modular pentru învățarea unei meserii);
  • superior (împărţit în trei cursuri, ultimul fiind cel de doctorat).

Se poate participa şi la cursuri profesionale de pregătire, inclusiv în domeniul artistic şi lingvistic.