vineri, 29 septembrie 2023
Informația fără granițe


Șomajul în Germania: documente necesare, condiții de îndeplinit, valoarea și durata indemnizației

Scris de: Daniela Stoica , înv Informații utile - luni, 4 mai 2020 Etichete: , , , , , , ,

Încă din anul 2014 cetăţenii români se pot angaja în Germania în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii germani, fără să mai fie necesară obţinerea unei autorizaţii de muncă. Lucrătorii români pot munci pe întreg teritoriul Germaniei și este important ca ei să se informeze cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au în momentul în care muncesc în această țară. Unul dintre drepturi este cel la șomaj.

În Germania, agenţia federală pentru ocuparea forţei de muncă (Bundesagentur für Arbeit) este responsabilă pentru acordarea alocaţiei de şomaj, se menționează în Ghidul lucrătorului român în Germania.

Ca să primiți șomaj în Germania, primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să vă prezentați la agenţie şi să vă înregistrați ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în termen de 3 luni de la încetarea activității precedente. Nu veţi putea primi această prestaţie decât dacă veţi declara personal pierderea locului de muncă la agenţia de ocupare competentă; cererea de prestaţii devine astfel valabilă. În consecinţă, este important să vă adresaţi la agenţia dvs. de ocupare a forţei de muncă din prima zi de şomaj.

Documente necesare:

  • actul de identitate însoţit de declaraţia atestată a schimbării domicilului;
  • dovada de muncă (cel puţin documentul justificativ al plăţii impozitului pe
    salariu);
  • dacă este necesar, dovada pentru prestaţiile de şomaj plătite anterior;
  • cerere.

Condiții de îndeplinit:

Pentru a putea avea dreptul la alocaţia de şomaj, trebuie să fi lucrat, fiind asigurat la asigurarea obligatorie, cel puţin 365 de zile în cursul ultimilor 2 ani, înainte de declararea intrării în şomaj.

Valoarea și durata indemnizației

- Continuarea după publicitate -

Cuantumul şi durata acestei prestaţii sunt calculate în funcţie de durata perioadei de activitate precedente şi de salariul primit la ultimul loc de muncă.

Persoanele necăsătorite şi fără copii primesc 60% din indemnizaţia forfetară netă cu titlu de alocaţie de şomaj. Pentru persoanele sau partenerul acestora care au în grijă un copil sub 18 ani, rata este de 67%.

Dacă nu aveţi dreptul la indemnizație de şomaj, sau dacă acest drept a încetat, veţi primi, fiind înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, o alocaţie de stat de supravieţuire, numită indemnizație de şomaj de tip II (ALGII). Cuantumul forfetar al acestei alocaţii este în general net inferior alocaţiei de şomaj și este calculat individual, pentru fiecare caz în parte, fiind luați în calcul mai mulți factori: structura familiei, vârsta copiilor, etc.

Orice persoană care nu poate exercita o activitate profesională din cauza vârstei sau a unui handicap beneficiază de ajutorul social.

- Continuarea după publicitate -

Cuantumul acestui ajutor social corespunde aproape cu cel al alocaţiei de şomaj de tip II.

DISTRIBUIE