sâmbătă, 23 septembrie 2023
Informația fără granițe


Venitul minim vital în Spania, condițiile de îndeplinit și documentele necesare pentru a beneficia

Scris de: Daniela Stoica , înv Din diaspora În evidență Informații utile Prima pagină Știri - marți, 16 iunie 2020 Etichete: , , , , , , , , ,

Venitul minim vital (în spaniola – IMV) este o prestație necontributivă acordată de sistemul de securitate socială din Spania, care vizează prevenirea riscului de sărăcie și excludere socială în cazul persoanelor care trăiesc singure sau integrate într-o unitate de convieţuire, atunci când se află într-o situație vulnerabilă din cauza lipsei de resurse economice suficiente pentru acoperirea nevoilor de bază.

Durata perceperii va fi prelungită atâta timp cât persistă situația de vulnerabilitate economică și sunt menținute cerințele care au creat dreptul la acordarea sa.

Venitul minim vital poate fi solicitat începând cu data de 15 iunie 2020. S-a stabilit, de asemenea, că cererile depuse în primele trei luni (până pe 15 septembrie) să aibă efecte economice începând cu data de 1 iunie 2020, cu condiția ca cerințele să fie îndeplinite din acea dată.

IMV a fost configurat ca o prestație de securitate socială, de aceea va fi solicitat de la Institutul Național de Securitate Socială (INSS). În plus, după semnarea acordurilor planificate, se intenționează să poată fi accesat prin primării. În Țara Bascilor și Navarra poate fi solicitat direct Comunității Autonome.

Documente necesare pentru solicitarea IMV:

 • pentru atestarea identității: carte de identitate/DNI, certificat de naștere;
 • pentru acreditarea rezidenței legale în Spania: certificatul de rezidență, card de membru de familie al unui cetățean al UE sau autorizație de rezidență;
 • pentru dovedirea domiciliului în Spania: certificatul de înscriere a domiciliului la primărie (empadronamiento);
 • pentru acreditarea conviețuirii: certificatul de înscriere a domiciliului la primărie, cartea de familie (libro de familia), certificatul de registru civil sau de căsătorie/continuitate a căsătoriei, înscrierea în registru ca pereche de drept (pareja de hecho).

Titulari și beneficiari de IMV. Pot fi titulari de IMV:

Persoanele cu deplină capacitate de acțiune, care îl cer și îl primesc în nume propriu sau în numele unei unități de conviețuire. Sunt prevăzute următoarele situații:

- Continuarea după publicitate -
 • persoanele de peste 23 de ani și sub 65 de ani care trăiesc singure, atâta timp cât nu sunt unite cu o altă persoană prin căsătorie sau ca parteneri de drept (pareja de hecho) sau nu fac parte dintr-o altă unitate de conviețuire;
 • persoanele sub 23 de ani care trăiesc singure și au fost victime ale violenței de gen sau traficului de persoane și exploatării sexuale;
  minori emancipați cu vârsta sub 23 de ani, care au copii dependenți minori;
 • persoane peste 65 de ani care locuiesc cu minori sau persoane cu invaliditate aflate legal în responsabilitatea lor.

În același domiciliu pot exista maximum doi titulari.

Pot fi beneficiari ai IMV: Toate persoanele care sunt membre ale unității de conviețuire.

Cerințe generale de acces. Pe lângă cerințele de vârstă indicate mai sus, au fost stabilite următoarele cerințe generale:

1. Reședința continuă și neîntreruptă în Spania cel puțin un an înainte de depunerea cererii și reședința legală în țară în cazul cetățenilor străini.

- Continuarea după publicitate -

Se înțelege că o persoană își are reședința obișnuită în Spania, chiar dacă a avut șederi în străinătate, atât timp cât acestea nu depășesc nouăzeci de zile calendaristice pe parcursul fiecărui an calendaristic sau când absența de pe teritoriul spaniol este motivată de cauze de boală justificate în mod corespunzător.

2. Pentru solicitanții care locuiesc singuri, neintegrați într-o unitate de conviețuire, este necesar să fi trăit independent de părinți cel puțin trei ani înainte de depunerea cererii.

3. În cazul unităților de conviețuire, să fi fost formate cu cel puțin un an înaintea solicitării.

4. Să fi fost solicitate anterior toate prestațiile la care se putea avea dreptul.

5. Să fie înregistrat în căutarea unui loc de muncă, dacă solicitantul este șomer în momentul solicitării.

- Continuarea după publicitate -

6. Îndeplinirea condițiilor de vulnerabilitate economică stabilite pentru lipsa de venituri sau bunuri suficiente:

 • când media lunară totală a veniturilor anuale corespunzătoare anului precedent ale persoanei beneficiare sau ale totalului de membri ai unității de conviețuire este mai mică cu cel puțin 10 euro decât suma lunară a venitului garantat prin prestația care corespunde în funcție de modalitatea de calcul și numărul de membri ai unității de conviețuire.
 • salariile sociale, veniturile minime de inserție sau subvențiile similare de asistență socială acordate de comunitățile autonome nu vor fi calculate ca venit.
 • practic, toate tipurile de venituri ale unei unități de conviețuire sunt considerate ca venituri preexistente, cu excepția burselor, a ajutorului pentru locuințe sau a ajutoarelor sociale acordate de comunitățile autonome.

În general, vor fi luate în considerare veniturile obișnuite și nu cele punctuale.

Pentru recunoașterea prestației se va ține cont de veniturile anului imediat anterior, deși, pentru a analiza și soluționa situațiile de vulnerabilitate generate de pandemia COVID-19, poate fi luată în considerare și situația veniturilor din anul 2020.

- Continuarea după publicitate -

Compatibilitatea cu alte venituri:

IMV este compatibil cu veniturile minime acordate de comunitățile autonome, astfel încât IMV se va stabili pentru unitățile de conviețuire care îndeplinesc cerințele, iar comunitățile autonome vor putea completa aceste venituri, în modul în care consideră că este adecvat.

Sunt avute în vedere stimulente pentru ocuparea forței de muncă, atunci când titularul prestației nu are un loc de muncă și îl găsește, devine lucrător independent sau, în cazul în care este angajat, atunci când salariul crește (valoarea prestației acordate ca IMV va fi redusă cu o sumă mai mică). În acest caz, trebuie anunțată Securitatea Socială.

- Continuarea după publicitate -

Cuantumul IMV:

Cuantumul IMV-ului va fi egal cu diferența dintre veniturile unității de conviețuire și veniturile garantate în funcție de numărul de persoane care o compun. În general IMV va avea o valoare cuprinsă între 462 și 1.015 euro.

Informațiile au fost preluate de pe site-ul Ambasadei României în Spania. Mai multe despre Venitul minim vital (IMV) aici.

DISTRIBUIE