joi, 30 mai 2024
Informația fără granițe


ANAF: Ghidul fiscal 2021 pentru românii care realizează venituri în străinătate

Scris de: Daniela Stoica , înv Din România Fără categorie Informații utile Știri - miercuri, 3 februarie 2021 Etichete: , , ,

Ministerul Finanțelor din România a publicat un material informativ dedicat contribuabililor persoane fizice care au obligația să declare și să plătească impozitele și contribuțiile sociale datorate pentru veniturile realizate în străinătate.

Venituri realizate din străinătate care nu se declară în România

Veniturile din activităţi dependente desfăşurate în străinătate şi plătite de un angajator nerezident la noi în țară nu sunt impozabile în România, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declară şi nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Cine are obligația declarării veniturilor realizate în străinătate

Declarația unică privind veniturile realizate se depune la ANAF de către:

 1. persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, și
 2. persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc cel puțin una din condițiile de rezidență, respectiv:
  a) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România
  b) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat și care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România, cum ar fi:
  – venituri din activităţi independente (profesii liberale, venituri din activități de producție, comerț, prestări servicii);
  – venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  – venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
  – venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură;
  – venituri sub formă de dividende;
  – venituri sub formă de dobânzi;
  – venituri din premii;
  – venituri din jocuri de noroc;
  – câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;
  – venituri din lichidarea unei persoane juridice;
  – venituri din pensii;
  – remuneraţii/indemnizaţii ale membrilor consiliului de administraţie/administratori/ cenzori şi alte venituri similare.

Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, a cărui plată în străinătate este atestată cu document justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, exprimate în unităţile monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Naţională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Întreg Ghid fiscal al contribuabililor care realizează venituri din străinătate poate fi consultat AICI.