miercuri, 28 februarie 2024
Informația fără granițe


Dreptul cetățenilor români de ședere și de muncă într-un alt stat al Uniunii Europene

Scris de: Mihai Diaconu , înv Informații utile Prima pagină - sâmbătă, 28 septembrie 2019 Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

În calitate de cetățeni europeni, românii au dreptul de a lucra (ca angajat sau lucrător independent) în oricare din cele 28 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia, fără a fi nevoiți să ceară un permis de muncă. De asemenea, românii au dreptul de a trăi în ţara respectivă, atâta timp cât îndeplinesc anumite condiţii.

Ce presupune mutarea într-o altă țară din cadrul Uniunii Europene?

Mutarea într-un alt stat UE presupune schimbări importante în privința condițiilor de muncă, legislației și drepturilor bănești sau prestații sociale (concediu medical, concediu de maternitate/paternitate, pensii, asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ajutoare de deces, indemnizaţii de şomaj, pensii anticipate, prestaţii familiale etc.). Și la nivel fiscal vor avea loc schimbări, în funcție de tipul de muncă pe care o prestați, fiind nevoit astfel, după caz, să plătiți impozite și taxe în țara în care vă mutați.

Datorită acordurilor pe care România le-a încheiat cu statele UE, va trebui să plătiți impozit pe venitul obținut din munca prestată numai în țara în care lucrați. Veniturile obținute din România însă, cum ar fi, de exemplu, veniturile obținute din închirierea apartamentului dumneavoastră unei alte persoane pe perioada în care sunteți plecat din țară, vor fi impozitate în țară. Totodată, ratele de impozitare din țara în care lucrați sunt de obicei diferite față de cele din România.

Înregistrarea reședinței în străinătate

În calitate de cetățean european aveți dreptul să locuiți în oricare stat membru UE timp de trei luni fără a fi obligat să vă înregistrați ca rezident al acelei țări, deși în unele state este posibil să fiți nevoit să vă semnalați prezența. După trecerea celor trei luni de la sosirea în țara respectivă, este necesar să vă înregistrați pe lângă autoritățile locale (în general, poliția sau primăria) care vă vor elibera un certificat de înregistrare/rezidență.

Conform site-ului oficial al Uniunii Europene, pentru a primi acest certificat aveți nevoie de o carte de identitate sau de un pașaport valabil și de:

 • Pentru angajații/lucrătorii detașați în străinătate
  • adeverința de salariat sau de încadrare în muncă din partea angajatorului
 • Pentru lucrătorii independenți
  • dovada că sunteți lucrător independent
 • Pentru pensionari
  • dovada că aveți asigurare completă de sănătate
  • dovada că vă puteți întreține singur, fără a fi nevoit să solicitați ajutor pentru venit: resursele pot proveni din orice sursă.
 • Pentru studenți/elevi
  • dovada că sunteți înscris la o instituție de învățământ autorizată
  • dovada că aveți asigurare completă de sănătate
  • o declarație care să arate că dispuneți de suficiente resurse pentru a vă întreține singur fără a fi nevoit să solicitați ajutor pentru venit: resursele pot proveni din orice sursă.

Tot pe site-ul Uniunii Europene se subliniază faptul că acest certificat de înregistrare, care vă confirmă dreptul de a locui în țara respectivă, trebuie emis de autoritățile locale imediat și nu trebuie să coste mai mult decât cartea de identitate care li se eliberează cetățenilor țării gazdă. Totodată, se mai precizează că nu este nevoie de alte documente pentru eliberarea certificatului de înregistrare. Atenție însă, deși aveți nevoie doar de acest certificat pentru a putea sta fără griji pe teritoriul altui stat UE, aveți posibilitatea și în unele țări vi se va cere chiar să faceți și cartea de identitate, care este necesară pentru alte proceduri birocratice, precum înscrierea la școala de șoferi sau cursuri de formare profesională, etc.

Înregistrarea reședinței este necesară chiar și pentru lucrătorii detașați pe motive de muncă dintr-un stat UE în alt stat UE, dacă durata șederii în acest scop este mai mare de trei luni de zile.

Dreptul la același tratament precum cetățenii țării gazdă

În conformitate cu normele europene, românii, fiind cetățeni UE, au dreptul să fie tratați ca și cetățenii țării din Uniunea Europeană în care lucrează sau trăiesc. Dacă vă căutați un loc de muncă într-un stat UE, aveți dreptul la același sprijin din partea serviciilor publice competente ca și resortisanții țării respective. Totodată, dacă vă angajați în alt stat UE, trebuie să fiți tratat exact în același mod ca și colegii dumneavoastră din țara gazdă.

Această egalitate de tratament vizează:

 • remunerarea și celelalte condiții de angajare și de lucru
 • sănătatea și siguranța la locul de muncă
 • accesul la formare profesională, școli profesionale și centre de recalificare – pentru lucrători și copiii lor
 • accesul la locuințe, inclusiv la locuințe sociale sau facilitarea accesului la cumpărarea de locuințe
 • dreptul de a se afilia la un sindicat, de a vota și de a fi ales în posturi de administrare sau de conducere ale unui sindicat
 • avantajele sociale și fiscale
 • concedierea, reintegrarea după concediere și reinserția profesională.

În calitate de cetățean european aveți dreptul la aceleași prestații și avantaje ca și lucrătorii din țara gazdă încă din prima zi de lucru, fie că sunteți angajat sau lucrător independent. Ar putea fi vorba, printre altele, de avantaje care nu sunt legate în mod direct de locul de muncă – reduceri la transport, pensii complementare, burse de studiu sau indemnizații de șomaj pentru copiii care își caută primul loc de muncă.

De asemenea, ați putea fi eligibil pentru prestații nefinanciare (de exemplu, dreptul de a avea un traducător în cadrul procedurilor judiciare). Ca cetățean european, veți avea și dreptul la prestațiile acordate lucrătorilor și familiilor lor pe motiv că locuiesc în țara gazdă.

Condițiile în care se poate rămâne într-un alt stat UE după pierderea locului de muncă

Dacă ați pierdut locul de muncă pe care îl aveați într-un alt stat UE sau dacă sunteți lucrător independent și nu mai aveți contracte, vă puteți păstra dreptul de a rămâne în țara respectivă, în anumite condiții. Cât timp mai puteți rămâne depinde de durata perioadei în care ați lucrat în țara gazdă și de tipul de contract pe care l-ați avut înainte de a vă pierde locul de muncă.

Dacă sunteți în incapacitate temporară de muncă pe motiv de boală sau accident, puteți rămâne în țara gazdă atâta timp cât durează boala și vă împiedică să lucrați.

În perioada în care rămâneți în țara gazdă după ce v-ați pierdut locul de muncă, aveți aceleași drepturi ca și cetățenii țării respective, în ceea ce privește:

 • prestațiile sociale (inclusiv indemnizația de șomaj)
 • accesul la locuri de muncă
 • asistența din partea oficiilor de ocupare a forței de muncă

Dacă ați lucrat în baza unui contract de muncă permanent sau a unui contract pe perioadă determinată cu durata mai mică de 1 an, dar v-ați pierdut locul de muncă înainte de încheierea perioadei de 1 an, mai puteți rămâne în țara gazdă cel puțin 6 luni, cu condiția să vă căutați un loc de muncă. Perioada de 6 luni începe din ziua desfacerii contractului de muncă. În acest caz, sunteți obligat să vă înscrieți ca șomer involuntar pe lângă oficiul de ocupare a forței de muncă și să vă căutați o altă slujbă.

Dacă ați pierdut locul de muncă după ce ați lucrat în țara gazdă mai mult de 1 an, aveți dreptul de a rămâne în continuare acolo, cu condiția să vă înregistrați ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă și să îndepliniți condițiile care vă conferă acest statut. Pentru a vă păstra dreptul de a rămâne în țara gazdă după ce v-ați pierdut slujba (ca angajat) sau ați rămas fără contracte (ca lucrător independent), trebuie să vă înregistrați ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă pe lângă oficiul competent din țara gazdă. Puteți rămâne acolo atâta timp cât sunteți înregistrat ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă și îndepliniți condițiile care vă conferă acest statut.

Dacă ați devenit șomer în mod involuntar și ați început un curs de formare profesională, puteți rămâne în țara gazdă pe toată durata cursului. Dacă ați devenit șomer în mod voluntar și ați început un curs de formare profesională, puteți rămâne în țara gazdă pe toată durata cursului, atâta timp cât cursul are legătură cu ultimul loc de muncă. Dacă acest curs nu are legătură cu ultimul loc de muncă, puteți rămâne în țara gazdă în aceleași condiții ca și studenții. Pentru a vă păstra dreptul de a rămâne în țara gazdă pe toată durata cursului de formare profesională, trebuie să vă înregistrați ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă pe lângă oficiul competent din țara gazdă. Acest lucru este valabil și dacă ați rămas șomer în mod voluntar.

Mi se poate cere să părăsesc statul UE în care mă aflu sau pot fi expulzat de autoritățile acelei țări?

În cazuri excepționale, țara gazdă vă poate expulza pe motive de politică publică, securitate publică sau sănătate publică, dar numai dacă autoritățile pot dovedi că reprezentați o amenințare serioasă. Decizia de expulzare trebuie să vi se comunice în scris. Ea trebuie să includă toate motivele invocate și informații privind căile de atac pe care le aveți la dispoziție și data până la care se poate contesta decizia în cauză.