fbpx
sâmbătă, 13 aprilie 2024
Informația fără granițe


Ministerul Muncii din Germania: Standardele de Protecția Muncii SARS-COV-2, material în limba română

Scris de: Mihai Diaconu , înv Din diaspora Știri - miercuri, 29 aprilie 2020 Etichete: , ,

Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania a publicat pe site-ul său oficial un material informativ foarte amplu, în limba română, pentru a aduce la cunoștința lucrătorilor români condițiile care trebuie oferite de angajatori, precum și măsurile care trebuie respectate de angajați la locul de muncă, în contextul pandemiei de coronavirus. Documentul conține trei secțiuni, după cum urmează:

 • Munca în pandemie – mai multă securitate și sănătate în muncă
 • Conceptul de măsuri la nivel de întreprindere pentru măsurile suplimentare pe un termen limitat privind protecția împotriva infecțiilor cu SARS-CoV-2 (Standardul de Protecția Muncii SARS-CoV-2)
 • Implementarea și adaptarea Standardului Comun de Protecția Muncii SARS-CoV-2

În prima secțiune, autoritățile germane din sectorul muncii precizează:

„Pandemia de coronavirus (SARS-CoV-2) afectează viața socială și cea economică în aceeași măsură, pe salariați și pe non-salariați. Această stare de pandemie este un pericol pentru sănătatea unui număr nedeterminat de persoane și în același timp și pentru ordinea și securitatea publică. Ea are efecte considerabile asupra vieții fiecăruia. Ea afectează orice activitate economică și în consecință întreaga lume a muncii. Securitatea și protecția sănătății și relansarea economiei pot funcționa doar sincron dacă intenția este să fie evitat un efect Stop-and-Go.

Măsurile speciale de protecția muncii descrise în cele ce urmează au scopul de a proteja populația prin întreruperea lanțurilor de infectare, de a garanta sănătatea salariaților, de a redresa activitatea economică și în același timp de a crea o stare stabilă pe termen mediu a curbelor scunde de infectare. Aici trebuie fi luat în considerare ierharhia măsurilor de protecție la nivelul tehnic, organizatoric și până și la cel cu caracter personal.

Sunt valabile două principii clare:

 • Indiferent de conceptul măsurilor la nivel de întreprindere, în cazuri de îndoială în care
  nu se poate respecta distanța minimă, trebuie să fie puse la dispoziție și purtate
  acoperirile pentru nas și gură.
 • Persoanele cu simptome a căilor respiratorii (dacă nu este de exemplu o răceală
  confirmată de un medic) sau febră în general nu trebuie să stau pe terenul întreprinderii.
  (Excepție: salariați în infrastructuri criticie; vezi recomandările Institutului Robert Koch
  [RKI]). Angajatorul va trebui să stabilească (de exemplu în cadrul „planurilor de urgență
  privind infecții“) o procedură pentru clarificarea cazurilor suspecte (de exemplu în caz
  de febră; vezi recomandările Institutului Robert Koch [RKI]).”

În cea de-a doua parte în schimb, referitoare la măsurile la nivelul întreprinderilor care au ca scop protecția împotriva infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt prezentate trei seturi de măsuri speciale:

Măsurile tehnice speciale

1. Amenajarea locului de muncă

Salariatele și salariații trebuie să păstreze o distanță suficientă (de cel puțin 1,5 m) față de alte persoane. Unde aceasta nu va fi posibil nici prin măsuri de reorganizarea muncii, vor trebui fi luate măsuri alternative de protecție. Paravane transparente vor trebui să fie instalate în locuri cu programul cu publicul și pe cât este posibil și pentru separarea locurilor de muncă fără distanță suficientă de protecție. Pe cât este posibil munca de birou va fi desfășurată în regim de muncă la domiciliu (homeoffice). Dacă aceasta nu este posibil, capacitățile disponibile de spațiu va trebui să fie folosite pentru locurile de muncă la birou și pentru organizarea muncii în așa fel încât să fie evitată prezența a mai multor persoane într-o încăpere respectiv să fie creată distanța suficientă de protecție între persoanele dintr-o încăpere.

2. Unități sanitare, cantine și încăperi de pauză

Pentru curățarea mâinilor trebuie să fie puse la dispoziție săpun lichid prietenos cu pielea și dispensere prosoape hârtie. Trebuie să fie asigurat gradul suficient de curățare și igienă, eventual va trebui să fie adaptate intervalele de curățenie. Aceasta este valabil în special pentru unitățile sanitare și încăperile folosite în comun. De asemenea și curățarea periodică a clanțelor și mânerelor contribuie la evitarea infecțiilor. În încăperile de pauză și cantinele trebuie să fie asigurată distanța suficientă, de exemplu prin a poziționa mesele și scaunele cu distanța suficientă între ele. Trebuie să se țină cont să nu se formeze cozi la distribuirea
mâncării și la returnarea vaselor precum și la casele de marcat. Eventual va trebui fi extins programul pentru cantinele și pentru distribuirea mâncării. Ca ultima soluție va trebui fi luată în considerare și închiderea cantinelor.

3. Aerisirea

Aerisirea periodică a încăperilor servește igienei și îmbunătățește calitatea aerului, pentru că în încăperile închise va putea crește numărului patogenilor în aer. Prin aerisire se va reduce numărul picăturilor fine și pline de patogeni eventual existente în aer. Informații speciale privind instalații tehnice de aerisire/climatizare:

 • Riscul transmiterii prin instalații tehnice de aerisire/climatizare în general este apreciat ca fiind mic.
 • Nu este recomandată oprirea instalațiilor tehnice de aerisire/climatizare, în specialîn încăperile în care are loc tratamentul medical al persoane infectate sau în care se lucrează cu materiale contaminate, pentru că aceasta va putea duce la ridicarea concentrației aerosolului în aerul încăperii și prin aceasta la ridicarea riscului de infecție.

4. Măsuri de protecție împotriva infecțiilor pentru șantiere de construcții, agricultură, servicii exterioare și de furnizare, transporturi și deplasări la nivel de întreprindere

Și în caz de contacte (cu clienți) în contextul muncii în afara punctului de lucru trebuie fi respectate, pe cât posibil, distanțe de cel puțin 1,5 m. Procesele organizatorice pentru aceste activități trebuie fi verificate din perspectiva, dacă se va putea lucra într-un mod mai individualizat, fără ca prin aceasta să se creeze alte periclitări suplimentare. Altfel trebuie fi formate echipe permanente și pe cât posibil mici (de exemplu 2 până la 3 persoane) pentru
a reduce contactele schimbătoare între salariații din întreprindere, care se deplasează și lucrează în afara întreprinderii. Pentru aceste activități trebuie să fie create posibilitățile suplimentare pentru igiena deasă a mâinilor în apropierea locurilor de muncă. De asemenea trebuie să fie dotate și vehiculele firmei cu
utensilele suplimentare pentru igiena mâinilor și dezinfectare și cu prosoape de hârtie și pungi de gunoi. În caz de deplasări necesare în interesul serviciului trebuie fi evitat, pe cât posibil, ca mai mulți salariați să folosească același vehicul în acleași timp. În afară de aceasta trebuie să fie restrins, pe cât posibil, și numărul persoanelor care folosesc un vehicul împreună – fie în același timp fie unul după altul. De exemplu, un vehicul poate să fie destinat doar unei echipe clar definite. Spațiile interioare a vehiculelor de firmă trebuie să fie curățate periodic, în special atunci când sunt folosite de mai multe persoane.

Deplasările pentru achiziționarea materialelor respectiv pentru furnizare trebuie să fie reduse cât se poate, programarea turelor trebuie să fi optimizată în mod corespunzător. La programarea turelor pentru serviciile/agențiile de transport și de furnizare trebuie să fie luate în considerare și posibilitățile pentru utilizarea unităților sanitare având în vedere că în situația actuală multe unități sanitare publice sunt închise și de aceea igiena mâinilor
poate fi realizată doar într-un număr mai redus de locuri.

5. Măsurile de protecție împotriva infecțiilor pentru unitățile de cazare în comun

Pentru cazarea în unitățile de cazare în comun trebuie să fie stabilite echipe, pe cât posibil, mici și permanente, care vor colabora. Pe cât este posibil, pentru aceste echipe trebuie să fie puse la dispoziție unități comune proprii (unități sanitare, bucătării, încăperile folosite în comun) pentru a evita dificultăți suplimentare cauzate de utilizarea în schimburi și de curățenia necesară între perioadele de utilizare de către echipele diferite. Principial într-o încăpere de dormit va putea fi cazată doar o singură persoană. Cazarea a mai multor persoane într-o încăpere de dormit se va permite doar dacă persoanele respective sunt parteneri respectiv membrii din familia restrânsă. Va trebui fi rezervate încăperi pentru izolarea timpurie a persoanelor infectate. Încăperile de cazare trebuie fi aerisite și curățate periodic și deseori. Bucătăriile din unitatea de cazare trebuie să fie dotate cu mașini de spălat vase, pentru că dezinfectarea vaselor necesită
temperaturile de peste 60°C. De asemenea trebuie să fie puse la dispoziție și mașini de spălat haine sau va trebui fi organizat un serviciu de spălat haine.

6. Muncă la domiciliu (homeoffice)

Activitățile de birou trebuie să fie desfășurate, pe cât posibil, în regim de muncă la domiciliu (homeoffice), în special dacă încăperile de birou sunt folosite de mai multe persoane și cu distanța de protecție prea mică între ele. Muncă la domiciliu (homeoffice) poate să-i ofere salariaților și o posibilitate să-și îndeplinească obligațiile de îngrijire (de exemplu față de copii sau de membri de familie care necesită îngrijire). Pe site-ul Inițiativei Calitatea Nouă a Muncii (www.inqa.de) sunt publicate recomandări pentru angajatori și salariați privind munca la domiciliu (homeoffice).

7. Deplasări în interes de serviciu și întâlniri

Deplasările în interes de serviciu și evenimentele cu prezența personală obligatorie, ca de exemplu discuțiile cu persoanele prezente la fața locului, trebuie să fie reduse la un minim absolut și trebuie să fie puse la dispoziție soluții tehnice alternative ca teleconferințe sau videoconferințe. Dacă va fi absolut necesar de evenimente cu prezența personală obligatorie va trebui fi asigurata distanța suficientă între participanții.

Măsurile organizatorice speciale

8. Asigurarea distanțelor suficiente de protecție

Folosirea spațiului public (printre altele scăril, uși și lifturi) trebuie să fie adaptată în așa fel încât distanța suficientă va putea fi respectată. Acolo unde conform experienței apar adunări de persoane (locul pentru înregistrarea orelor de lucru, cantină, distribuirea uneltelor și a materialelor, lifturi, etc.) distanțele de protecție trebuie să fie indicate de exemplu cu bandă de lipit. Și în situația de colaborare a mai multor salariați, de exemplu la montaj, va trebui garantată distanța minimă de 1,5 m între salariați. Unde acesta nu va putea fi realizat din motive tehnice sau organizatorice, va trebui fi luate alte măsuri alternative (a purta acoperiri pentru nas și gură).

9. Mijloace de lucru/Unelte

Uneltele și mijloacele de lucru va trebui fi folosite, pe cât posibil, individualizat doar de câte o singură persoană. Dacă aceasta nu va fi posibil, trebuie să fie prevăzută curățarea lor periodică, în special înainte de a fi predate unei alte persoane. Altfel la folosirea uneltelor trebuie să fie purtate mănuși de protecție potrivite, dacă prin aceasta nu se vor produce alte pericole suplimentare (de exemplu prinderea de piese rotative). În asemenea cazuri
trebuie să se țină cont și de limitarea timpului de purtare și de dispoziția individuală a salariaților (de exemplu alergii).

10. Timp de lucru și timp de pauză

Aglomerația persoanelor în zonele de lucru și în unitățile folosite în comun trebuie să fie redusă prin măsuri de prezența în etape (reorganizarea în etape a orelor de lucru și de pauză, eventual munca în schimburi). La stabilirea programelor de schimburi trebuie să se țină cont de asemena de împărțirea acelorași persoane într-un schimb, pentru a reduce și mai mult contactele între persoane la nivel de întreprindere. La începutul și sfârșitul programului de muncă prin măsurile
organizatorice potrivite trebuie să fie evitat ca mai mulți salariați să se întâlnească la un loc (de exemplu la înregistrarea orelor de lucru, în vestiarele, băile și dușurile, etc.).

11. Păstrarea și curățarea îmbrăcăminților de lucru și a echipamentelor personale de protecție

Deosebit de strict trebuie să fie controlat ca echipamentele personale de protecție și îmbrăcămințile de lucru să fie folosite doar de aceeași persoană. Trebuie fi asigurată păstrarea individualizată a echipamentelor personale de protecție și a îmbrăcăminților de lucru separat de hainele private. Trebuie să fie asigurată curățarea periodică a îmbrăcăminților de lucru. Dacă se pot exclude riscuri suplimentare de infectare și/sau lipsuri de igienă (de exemplu prin murdărire) și în același timp se pot evita contacte între persoane la nivel de întreprindere, salariații își pot schimba îmbrăcămintea de lucru și acasă.

12. Acces pentru persoane străine la punctele de lucru și pe terenul întreprinderii

Accesul persoanelor străine, care vin din afara întreprinderii, trebuie să fie redus pe cât posibil, la un minim. Datele de contact ale persoanelor străine și ora intrării la/plecării de la punctul de lucru / terenul întreprinderii trebuie să fie documentate, pe cât posibil. Suplimentar persoanele străine trebuie să fie informate despre măsurile actuale privind protecția împotriva infectării cu SARS-CoV-2 aplicabile la nivel de întreprindere.

13. Managementul cazurilor suspecte

Va trebui fi luate măsuri la nivel de întreprindere pentru clarificarea neîntârziată a cazurilor suspecte de infecție cu COVID-19. În special febră, tuse și dificultăți în respirație pot fi semne pentru o infectare cu coronavirus. În întreprinderea trebuie să fie asigurată măsurarea febrei pe cât posibil fără contact. Salariații cu simptomele specifice vor fi rugați să părăsească neîntârziat terenul întreprinderii respectiv să rămână acasă. Până când un medic va clarifica cazul suspect, salariatul este considerat a fi în stare de incapacitate de muncă. Persoana afectată trebuie să se adreseze neîntârziat și întâi prin telefon unui medic sau autorității de sănătate publică pentru a clarifica cazul sa. Angajatorul, în planul de pandemie la nivel de întreprindere, trebuie să stipuleze niște prevederi pentru ca în cazurile confirmate de infecție să le identifice și să informeze pe acele persoane (salariați sau eventual și clienți), pentru care din cauza contactului cu
persoana infectată de asemenea există un risc de infecție.

14. Minimalizarea povărilor psihice cauzate de corona

Criza corona amenință și crează o stare de nesiguranță nu doar pentru întreprinderile ci produce temeri mari și în rândurile multor salariaților. Alte aspecte de luat în considerare în legătura cu povările psihice sunt printre altele posibile confruntări conflictuale cu clienți, un grad mare de intensitate de muncă pe termen lung in ramurile relevante pentru sistem precum și cerințele distanțării sociale (Social Distancing). Aceste povări psihice suplimentare trebuie fi luate în considerare în cadrul evaluării gradului de periclitare și pe baza acestor considerente va trebui fi luate măsuri potrivite.

Măsurile speciale cu caracter personal

15. Protecția pentru nas și gură și echipamentul personal de protecție

La contactele inevitabile cu alte persoane, respectiv în situațiile în care nu se va putea respecta distanța de protecție, trebuie să fie puse la dispoziție și purtate acoperirile pentru nas și gură și în locurile deosebit de periclitate și echipamentele de protecție.

16. Îndrumare și comunicare activă

La nivel de întreprindere va trebui fi asigurată o campanie cuprinzătoare de informare despre măsurile luate de prevenire și de protecția muncii. Îndrumarea cadrelor de conducere asigură continuitatea în activitate și ar trebui fi realizată la nivelul central. Trebuie să există persoanele de contact clar identificate și fluxul de informații bine pus la punct. Măsurile de protecție trebuie fi explicate și informațiile trebuie să fie inteligibile (realizate prin panouri de informare, informații afișate, marcaje pe podea etc.). Respectarea regulilor personale și organizatorice de igienă trebuie să fie pusă în evidență (respectarea distanței, „etichetă pentru tuse și strănut“, igiena mâinilor, echipamentul personal de protecție). Pentru îndrumările stau la dispoziție și informațiile oferite de Centrul Federal German de Educaţie pentru Sănătate [BZgA].

17. Măsurile preventive din medicina muncii și protecția persoanelor deosebit de periclitate

Măsurile preventive din medicina muncii trebuie să fie accesibile pentru salariații respectiv trebuie să-i fie oferite. Salariații se pot consulta individual cu medicul de întreprindere, de asemenea și despre situații speciale de periclitare din cauza îmbolnăvirilor anterioare sau a unei dispoziții individuale. Trebuie să fie posibile și discuții despre temerile individuale și povările psihice. Medicul de întreprindere cunoaște locul de muncă și va propune angajatorului măsurile protrivite de protecție, dacă măsurile normale de protecția muncii nu sunt suficiente. Eventual medicul va putea recomanda persoanei afectate un schimb de activitate. Angajatorul va afla despre aceasta doar dacă perosana afectată își exprimă explicit consimțământul. Consultanța cu privire la măsurile preventive din medicina muncii se poate oferi și la telefon; unii medici de întreprindere oferă salariaților și un hotline.

– – –

În final, în ultima parte a documentului sunt prezentați pașii urmați de autoritățile germane pentru implementarea acestor standarde de siguranță împotriva infecției cu coronavirus în câmpul muncii, pentru fiecare ramură în parte.

Documentul integral poate fi citit/descărcat aici.

DISTRIBUIE