sâmbătă, 24 februarie 2024
Informația fără granițe


Șomajul în Germania, informații utile pentru lucrătorii români din această țară

Scris de: Daniela Stoica , înv Informații utile - duminică, 13 septembrie 2020 Etichete: , , , , ,

Asigurarea de şomaj contribuie la integrarea persoanelor în muncă şi formare profesională. Este vorba de o asigurare obligatorie şi garantează un mijloc de supravieţuire în caz de pierdere a locului de muncă. Oricine exercită o activitate salariată este asigurat. În Germania, agenţia federală pentru ocuparea forţei de muncă (Bundesagentur für Arbeit) este responsabilă pentru acordarea alocaţiei de şomaj.

Primirea alocaţiei este condiţionată de prezentarea la agenţie şi înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în termen de 3 luni de la încetarea lucrului. Nu veţi putea primi aceste prestaţii decât dacă veţi declara personal pierderea locului de muncă la agenţia de ocupare competentă; cererea de prestaţii devine astfel valabilă. În consecinţă, este important să vă adresaţi la agenţia dvs. de ocupare a forţei de muncă din prima zi de şomaj.

Pentru a verifica dacă aveţi dreptul la alocaţia de şomaj trebuie să completaţi o cerere şi să aveţi următoarele documente:

  • documentul de identitate însoţit de declaraţia atestată a schimbării domicilului;
  • dovada de muncă (cel puţin documentul justificativ al plăţii impozitului pe
    salariu) şi,
  • dacă este necesar, dovada pentru prestaţiile de şomaj plătite anterior.

Pentru a putea avea dreptul la alocaţia de şomaj, trebuie să fi lucrat, fiind asigurat la asigurarea obligatorie, cel puţin 365 de zile în cursul ultimilor 2 ani, înainte de declararea intrării în şomaj. Cuantumul şi durata acestei prestaţii sunt calculate în funcţie de durata perioadei de activitate precedente şi de mărimea remuneraţiei primite la ultimul loc de muncă.

Persoanele necăsătorite şi fără copii primesc 60% din indemnizaţia forfetară netă cu titlu de alocaţie de şomaj. Pentru persoanele sau partenerul acestora care au în grijă un copil sub 18 ani, rata este de 67%.

Dacă nu aveţi dreptul la alocaţie de şomaj, sau dacă acest drept a încetat, veţi primi, fiind înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, o alocaţie de stat de supravieţuire, numită alocaţie de şomaj de tip II (ALGII). Cuantumul forfetar al acestei alocaţii este, în general, net inferior alocaţiei de şomaj și este calculat individual, pentru fiecare caz în parte, fiind luați în calcul mai mulți factori: structura familiei, vârsta copiilor, etc.

Orice persoană care nu poate exercita o activitate profesională din cauza vârstei sau a unui handicap beneficiază de ajutorul social. Cuantumul acestui ajutor social corespunde aproape cu cel al alocaţiei de şomaj de tip II.

Articolul conține informații preluate din Ghidul lucrătorului român din străinătate elaborat de Ministerul Muncii în colaborare cu Ambasadele României şi Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale.