sâmbătă, 24 februarie 2024
Informația fără granițe


Vot străinătate: Documentele care dovedesc dreptul de ședere al românilor în Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și alte țări

Scris de: Daniela Stoica , înv Din diaspora Din România Informații utile Prima pagină Știri - marți, 13 octombrie 2020 Etichete: , , , ,

Lista documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate este cuprinsă în Ordinul 1627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

Pentru Italia:

1. Carte de identitate pentru cetăţenii străini;
2. Atestat de şedere/de înscriere în registrul populaţiei;
3. Certificat de rezidenţă emis de primăria locală;
4. Certificat privind componenţa familiei – dacă pe acesta este înscrisă reşedinţa titularilor;
5. Certificat cumulativ privind reşedinţa şi alte drepturi;
6. Permis de şedere;
7. Carte de identitate pentru membri corpului diplomatic și NATO ID CARD;
8. Cărțile de identitate electronice.

Pentru Spania:

1. Certificat de înregistrare ca cetăţean comunitar;
2. Adeverinţă de înregistrare în Registrul municipal;
3. Permis de conducere;
4. Card de sănătate;
5. Carnet de elev/student;
6. Documente care conţin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv: a) carte de
muncă, b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă, c) certificat de înscriere la
asigurările sociale.

Pentru Germania:

1. Adeverinţă privind domiciliul permanent/reşedinţa;
2. Adeverinţă privind dreptul la liberă circulaţie şi la alegerea domiciliului în UE;
3. Permis de muncă (numai pentru persoanele care deţin şi cetăţenia germană);
4. Permis de şedere pe durată determinată;
5. Permis de şedere;
6. Permisiune de stabilire permanentă;
7. Permisiune de şedere permanentă EU.

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

1. Colant/ştampilă aplicat(ă) în paşaport care atestă reşedinţa;
2. Colant/vinietă aplicat(ă) în paşaport privind dreptul de şedere;
3. Certificat de înregistrare;
4. Autorizaţie de muncă;
5. Document care atestă reşedinţa permanentă;
6. Document care atestă înregistrarea la autorităţile locale privind confirmarea şi stabilirea taxelor locale, respectiv adeverinţa de plată a impozitelor la autorităţile centrale sau locale;
7. Permis de conducere;
8. Document care conţine numărul naţional de asigurare;
9. Document care conţine numărul de asigurare medicală;
10. Contract de închiriere a locuinţei înregistrat la autorităţile locale;
11. Extras de cont bancar curent de la o bancă din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
12. Facturi de plată utilităţi în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.

Lista completă a documentelor care dovedesc dreptul de ședere în străinătate privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 o găsiți la următorul link: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf?fbclid=IwAR33tORfeZgUPFzrtRIStGA7hbw-Tw2yLO4cRDxnk4-mf0mVeNeijARIZec