sâmbătă, 23 septembrie 2023
Informația fără granițe


Cardul European de Sănătate. Importanța încheierii unei asigurări de călătorie

Scris de: Daniela Stoica , înv Din România Știri - vineri, 13 septembrie 2019 Etichete: , , , , ,

Înainte de plecarea în străinătate, autoritățile recomandă cetățenilor români încheierea unei asigurări de călătorie. Dacă o să călătoriţi într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European (Norvegia, Lichtenstein, Islanda), Confederaţia Elveţiană, puteţi beneficia de serviciile medicale de urgenţă necesare în baza Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate.

Încheiaţi-vă o asigurare de sănătate și de viaţă dacă intenţionaţi să locuiţi mai mult de 6 luni în afara graniţelor.
Citiţi cu atenţie informaţiile cuprinse în poliţa de asigurare. Luaţi cu dumneavoastră un număr de telefon al asiguratorului din România, precum şi coordonatele firmei de asigurări partenere din ţara de destinaţie.

Lăsaţi rudelor şi prietenilor dumneavoastră din ţară copii ale actelor de identitate şi ale poliţei de asigurare, precum şi date privind itinerariul şi modalităţi în care puteţi fi contactat în străinătate.

Dacă urmaţi un tratament, luaţi cu dumneavoastră suficiente medicamente, în ambalajul original, precum şi reţeta prescrisă de medic. Verificaţi dacă în ţara în care vă veţi deplasa sunt interzise anumite medicamente.

Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS)?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este un document ce conferă asiguraţilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European ( Norvegia, Lichtenstein, Islanda), Confederaţia Elveţiană.

Cum intri în posesia CEASS?

- Continuarea după publicitate -

CEASS se eliberează la cerere. Asiguratul va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere conform modelului publicat pe website-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, www.cnas.ro.

Asiguratul va intra in posesia CEASS termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în sistemul informatic unic naţional a cererii. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea CEASS sau există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

Costul CEASS: este suportat din FNUASS ( fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate) sau de către asiguratul care solicită înlocuirea unui CEASS în interiorul perioadei de valabilitate, situaţia în care va putea beneficia, contra cost, de un alt CEASS a cărui perioadă de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a CEASS-ului iniţial.

Perioada de valabilitate a CEASS nu poate depăşi 6 luni de la data emiterii.

- Continuarea după publicitate -

Care sunt servicile medicale pe care le acopera CEASS?

Asiguratul care posedă CEASS, beneficiaza de serviciile medicale devenite necesare, în timpul şederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii ca şi cele oferite asiguraţilor din statul respectiv. Serviciile acordate în baza CEASS nu vor putea depăşi strictul necesar din punct de vedere medical şi se acordă în conformitate cu legislaţia statului în care se acordă.

Este însă posibil ca, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări sociale de sănătate din ţara în care sunt acordate aceste servicii.

CEASS nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană în scopul obţínerii unui tratament medical planificat.

CEASS acoperă numai serviciile medicale obţinute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din ţara respectivă.

- Continuarea după publicitate -
DISTRIBUIE