duminică, 2 aprilie 2023
Informația fără granițe


Contractul de muncă în Germania: salarizarea, drepturile lucrătorilor și unde se pot adresa dacă acestea nu le sunt respectate

Scris de: Daniela Stoica , înv Din diaspora Informații utile Prima pagină Știri - marți, 8 iunie 2021 Etichete: , , , , , , ,

În Germania nu există un contract de muncă standard, ci o varietate de contracte, încheiate cu respectarea legislației muncii; angajatorii nu pot să deroge de la legislația muncii, cu excepția cazurilor în care acordă drepturi suplimentare în favoarea lucrătorilor.

Contractul de muncă în Germania

Un contract de muncă poate fi încheiat verbal sau în scris. Angajatorul nu e obligat să pună la dispoziția lucrătorului un contract de muncă scris, acesta putând fi definit și prin ceea ce a fost convenit cu angajatorul verbal sau prin e-mail. În această situație, angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorului termenii contractuali esențiali în scris la cel mult o lună după angajare.

Este preferabilă încheierea contractului de muncă în formă scrisă. Angajatorul ar trebui să pună la dispoziția lucrătorului contractul de muncă redactat într-o limbă pe care acesta o înțelege. În caz contrar, lucrătorul ar trebui să dea contractul de muncă la tradus și apoi să semneze. După semnarea contractului de către cele două părți, lucrătorul trebuie să păstreze o copie a acestuia (inclusiv pentru situațiile în care se ajunge la litigii ce necesită soluționare în instanță).

În legislația germană este reglementată angajarea pe termen scurt (până la 3 luni sau 70 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, perioadă care a fost extinsă la 5 luni sau 115 zile numai pentru perioada 1 martie – 31 octombrie 2020, în contextul pandemiei, având în vedere că numărul lucrătorilor sezonieri a scăzut foarte mult) și angajarea marginală (lucrătorii care au un venit mai mic de 450 EUR/lună), pentru care nu se rețin contribuții sociale obligatorii, cu excepția asigurării pentru accidente de muncă.

La începutul relației de muncă, angajatorul verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru statutul de angajare pe termen scurt, pentru a nu fi depășite termenele menționate mai sus, luând în calcul și perioadele anterioare de angajare; pentru ca angajatorul să poată colecta informații despre locurile anterioare de muncă ale noilor angajați, aceștia trebuie să completeze un chestionar. Aceste chestionare sunt păstrate în arhivele angajatorului, împreună cu alte documente.

Conform Ministerului Muncii, începând cu data de 1 ianuarie 2021, salariul minim brut pe oră în Germania este de 9,50 Euro (în creștere față de 9,35 Euro până la 31 decembrie 2020).

Conform Asociației Sindicatelor din R.F. Germania (Deutscher Gewerkschaftsbund), salariul minim brut va crește în următorii ani până la 10,45 Euro, după cum urmează:

  • de la 1 ianuarie 2021 – 9,50 Euro brut pe oră;
  • de la 1 iulie 2021 – 9,60 Euro brut pe oră;
  • de la 1 ianuarie 2022 – 9,82 Euro brut pe oră;
  • de la 1 iulie 2022 – 10,45 Euro brut pe oră.

Legea prevede ca salariile să fie plătite cel târziu la sfârșitul lunii următoare în care s-a efectuat lucrarea. Odată cu plata, angajatorul este obligat să înmâneze lucrătorului statul de plată, care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numărul de ore lucrate, salariul brut lunar, suma deducerilor pentru impozitele pe venit, alte deduceri (de exemplu pentru cazare și masă, avansuri), suma plătită (salariul net).

Dacă lucrătorul a convenit cu angajatorul ca întregul salariu să fie plătit doar la sfârșitul activității sezoniere, lucrătorul trebuie să solicite obligatoriu facturile provizorii săptămânale prin WhatsApp sau alte platforme de comunicare și trebuie să-și noteze cu exactitate programul de lucru. În cazul în care lucrătorul primește bani în avans trebuie să solicite o chitanță cu suma exactă, scrisă inclusiv în cuvinte.

Lucrătorii nu trebuie să semneze niciodată documente, chitanțe, note necompletate sau al căror conținut nu îl înțeleg.

În situația în care au probleme la muncă sau cu angajatorul în Germania, lucrătorii români pot să apeleze gratuit linia telefonică de urgență a Mobilității Echitabile. Apelurile se pot face doar de pe teritoriul Germaniei. Consilierii vorbesc limba română, răspund la întrebări și oferă ajutor. Linia telefonică de urgență gratuită dreptul muncii: 0800 0005602, de luni până vineri între orele: 9:00-12:00 și 13:00-17:00.

În cazul în care prevederile legislative din domeniile muncii și social nu sunt respectate – lucrătorii români care sunt angajați ai firmelor din Germania trebuie să se adreseze autorităților enumerate mai jos.

Este important ca sesizările/plângerile/acțiunile în instanța de judecată să fie depuse la autoritățile germane înainte de întoarcerea în România deoarece în legislația germană termenele de decădere sunt scurte. De asemenea este recomandabil ca lucrătorii care depun sesizări/cereri/plângeri să menționeze autorităților germane faptul că se întorc în România – specificând datele de contact (adresă poștală, adresă e-mail, telefon).

Germania este un stat federal. Organizarea locală a autorităților este diferită de la un land la altul. Pentru informații suplimentare legate de autoritățile cu competențe în domeniile muncii și socialului cetățenii se pot adresa biroului atașatului pe probleme de muncă și sociale din cadrul Ambasadei României în RF Germania (berlin.social@mae.ro).

Instanțele pentru dreptul muncii numite Arbeitsgericht https://www.berlin.de/gerichte/arbeitsgericht/

Demersurile efectuate în cadrul instanței de judecată pentru dreptul muncii sunt gratuite, în urma discuțiilor purtate la momentul depunerii cererii este posibil ca, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, petenții să aibă dreptul la un avocat și un traducător din oficiu (gratuit). Solicitările pentru valorificarea drepturilor care se depun la Arbeitsgericht vizează multiple probleme legate de aplicarea normelor de dreptul muncii: concedierea cu/fără preaviz; recuperarea salariilor restante; recuperarea sumelor reprezentând ore suplimentare neremunerate; recuperarea sumelor aferente concediilor de odihnă/concediilor medicale etc.

Dacă o persoană are o dispută cu angajatorul, aceasta poate merge la Tribunalul Muncii din landul unde angajatul lucrează sau a lucrat. Tribunalul muncii este prima instanță. http://www.bundesarbeitsgericht.de/leichtesprache/willkommen.html.

Autoritatea germană care se ocupă cu combaterea muncii fără forme legale – Finanzkontrolle Schwartzabeit Hauptzollamnt

Este important ca toți lucrătorii cărora nu le sunt respectate drepturile – nefiindu-le întocmite contracte de muncă – să depună o plângere la FKS împotriva angajatorului neserios. https://www.zoll.de/.

Atenție! Sumele neplătite de angajator aferente salariilor nu pot fi recuperate de FKS.

Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă – Bundesagentur fur Arbeit

Există birouri BA în aproape toate localitățile Germaniei (inclusiv agențiile de tip JobCenter care oferă servicii integrate). https://www.arbeitsagentur.de/

Autoritățile locale de sănătate publică – Gesundheitsamt

Orice localitate din Germania are un astfel de birou (în localitățile mai mici birourile Gesundheitsamt se află în cadrul primăriilor). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/

Casele de Asigurări de Sănătate – Krankenkasse

În Germania există peste 200 de case de asigurări de sănătate. Fiecare persoană trebuie să se adreseze asiguratorului său: https://www.tk.de/.