duminică, 4 decembrie 2022
Informația fără granițe


Români în Spania: Transferul automobilului și informații despre permisul de conducere

Scris de: Daniela Stoica , înv Din diaspora Din România Informații utile Prima pagină - vineri, 21 august 2020 Etichete: , , , , , , ,

În caz că ați decis să vă mutați pe teritoriul Regatului Spaniei, înmatricularea automobilului o veți putea face la autorităţile locale, în termen de 6 luni, unde veţi plăti şi taxa de înmatriculare. Asigurarea maşinii trebuie realizată de către o companie de asigurări acreditată de către autoritatea naţională să emită poliţe de asigurare în acest sens, iar asigurarea va fi valabilă pe întreg teritoriul UE.

Atunci când aduceți o mașină din afara Spaniei, trebuie să o înregistrați în termen de șase luni la Biroul Local de Trafic (jefatura provincial de Tráfico) și să prezentați următoarele documente:

 • Toate documentele originale referitoare ale vehiculului;
 • Certificat de conformitate cu reglementările UE, eliberat de serviciul tehnic de inspecție a vehiculelor (Inspección Técnica de Vehículos sau ITV);
 • Contractul de cumpărare, plus o traducere legalizată și dovada plății impozitului pe transferul de proprietate (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sau ITP), numai dacă ați cumpărat vehiculul de la un proprietar privat;
 • O factură cu TVA- ul specificat în mod clar și dovada plății TVA-ului prin formularul modelo 309 sau 300 de la Agenția Fiscală (Agenția Estatal Tributaria), numai dacă ați cumpărat vehiculul de la un dealer auto din altă țară a Uniunii Europene.

Comisia Europeană a stabilit o serie de regulamente comune privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere.

În prezent nu există un permis universal UE de conducere, însă a fost introdus un „Model Comunitar” de permis de conducere, prin care se asigură faptul că permisele de conducere emise de diferite ţări ale UE sunt uşor de recunoscut în alte state membre.

Pentru ca un cetăţean UE să poată schimba în Spania permisul de conducere eliberat într-un alt stat membru se cer următoarele condiţii:

 • să aibă reşedinţa stabilită în Spania;
 • să aibă vârstă impusă de legislaţia spaniolă;
 • permisul să nu fi fost obţinut în timp ce titularul avea reşedinţa stabilită în Spania.

Documentele solicitate:

 • Formularul oficial, disponibil la toate Serviciile de Trafic, care include declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului că nu i-a fost interzis dreptul de a conduce prin hotărâre judecătorească, că nu posedă alt permis, şi că permisul prezentat un a fost suspendat sau anulat, nici dreptul de a conduce restrains;
 • Taxa;
 • Documentul de identitate şi cel de reşedinţă;
 • Permisul ce urmează a fi schimbat în original şi o copie;
 • O fotografie de 32×26 mm color, pe fond mat, din faţă, cu capul descoperit şi fără ochelari de culoare închisă sau orice alt accesoriu care ar împiedica identificarea persoanei. În cazul persoanelor care din motive religioase poarta capul acoperit, se admit fotografii cu capul acoperit, dar ovalul feţei să fie foarte vizibil, de la frunte până la bărbie, în aşa fel încât să nu împiedice sau să facă dificilă identificarea.

În situaţia în care se solicită schimbare permisului prin mandatar, acesta trebuie să prezinte documentul său de identitate în original şi contractul de mandat în care trebuie să se precizeze că este cu titlu gratuit.

Dacă permisul este furat/pierdut/distrus titularul trebuie să se adreseze tot la Serviciul de Trafic pentru eliberarea unuia nou. Cu dovada declarării furtului la poliţie sau o declaraţie pe proprie răspundere că permisul a fost pierdut/distrus, se va adresa Consulatului României pentru eliberarea unei dovezi care să ateste că acesta este posesor de permis de conducere auto valabil, fără restricţii.

Informații preluate din Ghidul lucrătorului român în străinătate, realizat cu sprijinul Ambasadei României la Madrid.

Trimite acest articol și prietenilor tăi